ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ…

 ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ…

ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ।
ਆਮਦ ਦਇਆ ਖਿਮਾ ਸੰਗ ਦੀ ਹੈ।
ਲੋਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰੋਂ
ਹੋਰ ਨਾ ਦੌਲਤ ਧੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
ਕਾਹਤੋਂ ਬੂਹੇ ਭੇੜੇ ?
ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਡਾਂਉਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਸਬਰ-ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਵੰਡਦੀ,
ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਹਨੇਰੇ?
ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ।
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਰੇ ਸਫ਼ਾਈ,
ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੇ।
ਐਸੇ ਹੁਨਰ ਬਥੇਰੇ।
ਧੀ ਨਾ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਲੋਕੋ।
ਉਸਦੇ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਟੋਕੋ।
ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਸੂਰਜ ਬਣਕੇ,
ਰਾਤ ਮੁਕਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ।
ਬਦਲੋ ਰਸਮਾਂ ਝੇੜੇ।
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਧੀ ਹੈ ਲੜਦੀ।
ਨਾ ਭੈਅ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਭੈਅ ਜ਼ਰਦੀ।
ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਸ਼ੀਹਣੀ ਬਣਕੇ,
ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ
ਵੈਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਨੇੜੇ।
ਮਿਠੜੇ ਮੇੜੇ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ,
ਬਾਕੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੀ ਨੇ,
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਜੋ ਕਲਮਾਂ,
ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਹੀ ਨੇ।
ਲਾਹਣਤ, ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜੇ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀ ਜਦ ਆਈ।
ਰੌਣਕ-ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈ।
ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਬਖਸ਼ਕੇ
ਸਭਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਛਾਈ।
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਏ ਡੇਰੇ।
ਇੱਕ ਧੀ ਨਾਲ ਘਰ ਖਿੜ੍ਹਿਆ ਜਾਪੇ।
ਦੋ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਪਣ ਮਾਪੇ।
ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ ਮੰਗ ਕੇ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੀ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਪੇ।
ਸਦਕੇ ‘ਸਾਹਿਬ’ ਤੇਰੇ
ਧੀ ਰਾਣੀ ਜਦ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ,
ਹਰ ਪਲ ਖ਼ੈਰ-ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ,
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਿੰਞ ਬਣਦਾ ਸ਼ਾਇਰ,
ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਧੀ ਨਾ ਜੰਮਦੀ।
ਚੁੰਮਾਂ ਕਦਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ,
ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।

ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
604-825-1550