ਅਧੂਰਾ!

ਅਧੂਰਾ!

ਕਿਰਨਾਂ ਆ ਰੋਜ਼ ਡੁਬਾਵਣ,
ਤਾਰੇ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਚੜ੍ਹ ਆਵਣ,
ਦਿਨ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੇ,
ਪੱਲਾ ਨਾ ਰਾਤ ਫੜਾਏ,
ਛੱਲਾਂ ਯੁਗਾਂ ਵਾਹ ਲਾਈ,
ਦੇਵੇ ਨਾ ਚੰਨ ਫੜਾਈ,
ਇਕ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਏ
ਪਰਬਤ ਲੱਖ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੇ।

ਸਾਗਰ ਅੱਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਡੁੱਬਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਿਤਾਰਾ;
ਲੰਘੇ ਲੱਖ ਝੀਲਾਂ ਝਰਨੇ
ਪਰ ਹੈ ਖ਼ਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਰਾ।
ਰੁਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੋਚੇ,
ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ-ਧਾਰਾ।
ਚੱਲੀ ਜਿਉਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੇੜੀ,
ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿਨਾਰਾ!
ਜਿਉਂ ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਵਲ ਧਾਏ,
ਮੰਜ਼ਲ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ!

ਕੋਇਲ ਬੇਅੰਤ ਬੁਲਾਇਆ,
ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ!
ਜੀਵਨ ਜੇ ਰਹੇ ਅਧੂਰਾ
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਦੇ ਹੈ ਪੂਰਾ!!
‘ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ’