ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ

ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰ ਵੇ,
ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ,
ਵੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇ,
ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ।
ਵੇਖਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉੱਡਿਆ,
ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੇਖ ਵਾਂਗ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਗੱਜਿਆ,
ਫਿੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੇ,
ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇ,
ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰ ਵੇ,
ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ।
ਚੁੱਲ੍ਹਾ-ਚੌਕਾ ਸਾਂਭ-ਸਾਂਭ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਏ ਜੀਅ ਵੇ,
ਰਹੀ ਨਾ ਜੇ ਪੈਲੀ ਫਿਰ ਰਿੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕੀ ਵੇ,
ਛੱਡ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਵੇ,
ਚੱਲ ਲਾਈਏ ਗੱਲ ਆਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰ ਵੇ,
ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰ ਵੇ,
ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਨਾਲ ਵੇ।

ਲੇਖਕ : ਜਗਵੀਰ ਕੌਰ ਮੋਗਾ
ਸੰਪਰਕ: 76963-00539,73802-27706