ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ

ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਹ ਲਾੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਲਾਗੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ
ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਕਰ ਕਿਰਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਆ, ਉੱਠ ਤੜਕੇ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਆ
ਡਿਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੱਕਦੇ ਆ
ਇਹ ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਬਣਨ ਸਹਾਰਾ ਦੁਖਿਆਂ ਲਈ
ਬਲੱਡ donation ਕਰਦੇ ਆ, ਜਖਮਾਂ ਲਈ ਮੱਲਮਾਂ ਬਣਦੇ ਆ
ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਹੱਡ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ
ਜਿੱਤਾ ਦੇ ਇਹ ਆਦੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਫਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਐਵੇ ਇਲਜਾਮ ਨਾ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ proof  ਦਿਖਾ ਮਿੱਤਰਾ
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਮਿੱਤਰਾ
ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਏ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਏ
ਡਾਨਸੀਵਾਲੀਆ ਜਖਮ ਹਰੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
ਸਿੱਖ ਬਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਨਸੀਵਾਲ 778 863 2472