ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ…

ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ…

ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਂਦੀਆਂ
ਵਟਸ ਐਪ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਂਦੀਆਂ
ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਲੜਾਂਦੀਆਂ
ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ
ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਕਰਦੀਆਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਂਦੀਆਂ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਭਿਜਵਾਂਦੀਆਂ
ਨਾ ਕਦੇ ਡਾਂਟਦੀਆਂ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਾਂਦੀਆਂ
ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਨਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦੀਆਂ
ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਂਦੀਆਂ
ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ
ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਚਂ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹਵਾਂ
ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਛਾਵਾਂ

ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ